KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A Szepes Gyula Művelődési Központ házirendje

 

1. A Szepes Gyula Művelődési Központ által ellátott közfeladatok:

  • iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
  • a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
  • az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
  • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
  • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
  • a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
  • a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
  • egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

2. Nyitvatartási idő:

hétköznapokon 9-20 óráig.

Hétvégi nyitva tartás: a meghírdetett programok kezdése előtt egy órával.

3. A Szepes Gyula Művelődési Központ belépődíjas programjain, rendezvényein a látogatás feltétele a jegyváltás, illetve tanfolyamok esetén a tanfolyami díj befizetése.

4. Látogatóink zavartalan művelődése, szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő kulturált magatartást, viselkedést.

5. Programjainkat, színháztermi előadásainkat a meghirdetett időpontban pontosan kezdjük. Késve érkező vendégeink – az előadás zavartalansága érdekében – jegy szerinti helyüket csak a szünetben foglalhatják el.

6. A berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár.

7. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a program- és tanfolyamvezetők, illetve a Szepes Gyula Művelődési Központ munkatársai által megbízott személyek kezelhetik.

8. A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő munka-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat. A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az igazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

9. Ittas, bódító- vagy kábítószer hatása alatt álló személy a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén nem tartózkodhat.

10. A Szepes Gyula Művelődési Központ területére kábítószert, valamint élő állatot behozni tilos.

11. Kerékpár, motorkerékpár elhelyezése épületen kívül lehetséges.

12. A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni, a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei épületétől 5 méterre, a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

13. A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak igazgatói engedéllyel lehet.

14. A Szepes Gyula Művelődési Központba és telephelyeire behozott értéktárgyak megőrzését nem tudjuk vállalni. Ruhatár biztosítása esetén, az ott elhelyezett ruhákat megőrizzük. Az egyes helyiségek zárhatóságáról a rendezvények alatt az Információs szolgálat gondoskodik.

15. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők:

 • a legközelebbi felnőtt,
 • a Művelődési Központ munkavállalói, valamint
 • az adott ügyben illetékes hatóságok: MENTŐK, TŰZOLTÓK, RENDŐRSÉG

Mobiltelefonról elérhető segélykérés: 112

Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz!

Az ingyenes szolgáltatás csak az alábbi szabályzat betartásával vehető igénybe. INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 • Ingyenes vezeték nélküli WI-FI hozzáféréssel vendégeink saját laptopjukkal, PDA vagy duál módú (Wifi+GSM-rendszerű) mobiltelefonjukkal is internetezhetnek.
 • A szolgáltatás csak információkeresésre vehető igénybe!
 • Amennyiben a használat során probléma merül fel, kérjék az információnál kollégánk segítségét!
 • Az Internetről letöltött anyagok tárolására, adathordozók használatára, nyomtatásra nincs lehetőség.

Terembérlet

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ termei bérbe vehetők kulturális és közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.

További információ:
Wachler Enikő
telefon: 06-20-4040-847
e-mail: teremberlet@szepesmk.hu

A telefonos érdeklődés nem minősül hivatalos foglalásnak!
Bérleti szándékukat minden esetben, írásban a fenti hivatalos e-mail címen is erősítsék meg!
Tényleges kötelezettségvállalásnak csak a mindkét fél által aláírt bérleti szerződés minősül.

Internetszolgáltatás 

 

Az ingyenes szolgáltatás csak az alábbi szabályzat betartásával vehető igénybe. INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 • Ingyenes vezeték nélküli WI-FI hozzáféréssel vendégeink saját laptopjukkal, PDA vagy duál módú (Wifi+GSM-rendszerű) mobiltelefonjukkal is internetezhetnek.
 • A szolgáltatás csak információkeresésre vehető igénybe!
 • Amennyiben a használat során probléma merül fel, kérjék az információnál kollégánk segítségét!
 • Az Internetről letöltött anyagok tárolására, adathordozók használatára, nyomtatásra nincs lehetőség.